Facebook Instagram Mobile RSS

Iran's Police Prevented Women To Concert Due To There Hijab


کنسرت سالار عقیلی هم حاشیه‌دار شد...

کنسرت سالار عقیلی که پنجشنبه شب در سالن همایش‌های برج میلاد حاشیه‌هایی در پی داشت.

گشت ارشاد شامگاه 7 شهریورماه، در حالی در برج میلاد مستقر شد که مخاطبان زیادی برای کنسرت «پردیس» به خوانندگی سالار عقیلی به این محل آمده بودند.

گشت ارشاد از ورود بسیاری بانوانان به دلیل پوشش نامناسب ممانعت کرده بود در بخش دوم اجرای کنسرت یکی از حاضران به نشان اعتراض از جای خود بلند شد و خطاب به سالار عقیلی گفت: "آقای عقیلی ما امشب آمده بودیم تا از موسیقی لذت ببریم اما متاسفانه افرادی در بیرون این در ایستاده‌اند که با مردم برخورد نامناسب دارند."

سالار عقیلی پس از چند دقیقه گفت: "بسیار متاسفم که امشب در اینجا چنین اتفاقاتی رخ داده است. 20 دقیقه پیش از شروع کنسرت هم به من خبر دادند که برای یکی از نزدیکانم چنین اتفاقی افتاده است."

او ادامه داد: من همیشه با مردم هستم و برای شما می‌خوانم.

تصاویری از این برخورد گشت ارشاد در برج میلاد
Published on Sep 1, 2013